Ir o contido principal

Tarifas Actividades Extraescolares

Colexio A Milagrosa

Tarifas Actividades Extraescolares

 

 • Inglés: 35€/mes (dúas clases/semana)
 • Baile Moderno: 20€/mes
 • Taekwondo: 20€/mes
 • Francés: 20€/mes
 • Música: 20€/mes
 • Robótica: 25€/mes
 • Informática: 10€/mes
 • Tardíos:
  • Un día de tardíos ................10 euros.
  • Dous días de tardíos ...........20 euros.
  • Tres días de tardíos.............25 euros.
  • Catro días de tardíos...........30 euros

 • Fútbol campo: O equipo E.D.S. Santa Marta continuará a actividade co alumnado do noso centro. Dependerá única e exclusivamente do propio club. Os venres recollerán ao alumado no centro e realizarán os traslados ata as instalacións do campus universitario. Se algún alumno ou alumna quere participar nesta actividade pode poñerse en contacto co club a través do número de teléfono 697408573 ou no correo electrónico info@edssantamarta.com.

ABONO DAS ACTIVIDADES

O importe das actividades aboarase no mesmo número de conta que o comedor

ES25 - 2080-0314-39- 3040013323

Os ingresos deberán efectuarse no transcurso dos dez primeiros días de cada mes. En cada abono deberán figurar: apelidos e nome do alumno/alumna, curso e o mes ao que corresponde. Recomendamos gardar a copia a fin de solucionar posibles erros.

Coordinadora de Actividades Extraescolares.

Dona Felisa Pérez Ferreiro.