Horarios Actividades Extraescolares

Horarios Actividades Extraescolares

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

13.40-14.40

3 ANOS INGLÉS

3 ANOS INGLÉS

13.00-14.00

4 ANOS INGLÉS

4 ANOS INGLÉS

13.35-14.35

5 ANOS INGLÉS

5 ANOS INGLÉS

13.40-14.40

1º E.P. INGLÉS

1º E.P. INGLÉS

14.00-15.00

2º E.P.I INGLÉS

2º E.P.I INGLÉS

13.40-14.40

2º E.P.II INGLÉS

2º E.P.II INGLÉS

12.30-13.30

4º E.P. INGLÉS

4º E.P. INGLÉS

13.40-14.40

3º E.P. INGLÉS

3º E.P. INGLÉS

12.35-13.35

5º E.P. INGLÉS

5º E.P. INGLÉS

FRANCÉS 5º

12.40-13.40

6º E.P. INGLÉS

FRANCÉS 6º

6º E.P. INGLÉS

12.40-13.40

5º-6º INFORMÁTICA

17.10-18.10

ROBÓTICA 2º

ROBÓTICA 3º

17.10-18.10

PASITO 2º

RONDALLA 3º

17.10-18.10

RONDALLA 4º

17.00-18.00

RONDALLA 5º/6º 17.05-18.05

ESTUDO

(todos os cursos)

ESTUDO

(todos os cursos)

ESTUDO

(todos os cursos)

ESTUDO

(todos os cursos)

NOTA: A actividade de estudo estará dirixida en tódolos cursos polo profesorado do colexio.