Horarios Actividades Extraescolares

Horarios Actividades Extraescolares

 

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

13.30-14.30

3 ANOS INGLÉS

3 ANOS INGLÉS

13.30-14.30

4 ANOS INGLÉS

4 ANOS INGLÉS

13.30-14.30

5 ANOS INGLÉS

5 ANOS INGLÉS

13.30-14.30

1º E.P. INGLÉS

1º E.P. INGLÉS

13.30-14.30

2º E.P.I INGLÉS

2º E.P.I INGLÉS

12.30-13.30

3º E.P. INGLÉS

3º E.P. INGLÉS

12.30-13.30

4º E.P. INGLÉS

4º E.P. INGLÉS

12.30-13.30

 

FRANCÉS 5º

13.30-14.30

6º E.P. INGLÉS

6º E.P. INGLÉS

FRANCÉS 6º

17.00-18.00

BAILE MODERNO

3º, 4º, 5º, 6º

TAEKWONDO

BAILE MODERNO

6ºEI, 1º, 2º

17.00-18.00

ROBÓTICA 4º, 5º, 6º

ROBÓTICA 1º,2º

ROBÓTICA 1º, 2º, 3º

17.00-18.00

RONDALLA INICIACIÓN

RONDALLA/CORO

RONDALLA/CORO

TARDÍOS

TARDÍOS

TARDÍOS

TARDÍOS