Documentos

Documentos

A continuación lles deixamos unha serie de documentos necesarios para poder levar a cabo determinadas actuacións no caso das autorizacións e tamén para poder xustificar as faltas do alumnado. Lembrámoslles que no caso de presentar algún síntoma do COVID-19 non é necesario presentar parte médico.

  • Autorización a outras persoas para recoller ao alumnado no centro educativo.

          Autorización recollida

  • Autorización para que o alumno/a poida abandoar só/a o centro educativo.

        Autorización abandonar centro

  • Autorización para administrarlle a o alumno/a unha medicación determinada.

          Autorización medicación

 

Para a xustificación das faltas precisan do seguinte documento:

          Xustificación faltas

 

As autorizacións hai que entregalas en man asinadas e debidamente cubertas.