Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega leva a cabo diversas actividades para o fomento do uso do noso idioma. 

En colaboración co Equipo de Biblioteca pon en marcha un Proxecto Documental Integrado cada curso escolar.

Proxectos